Mara&Željko

Kada je 2014. godine pisao diplomski rad na temu “Biblioterapija i čitanje sa psom“ otkrio je R.E.A.D. program te mu se javila želja da se u njega uključi. Pošto je filozof, sociolog i knjižničar mislio je da bi lakše mogao uključiti psa u odgojno-obrazovne institucije. U to vrijeme nije imao psa, a nije htio ni kupiti psa koji je dobar, pametan, miran i koji će biti „pravi terapijski pas“…(read more)


copyrighted by Indeficienter pet therapy 2012-202 Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.