emPAStija©

Nasilje kao društvena pojava odavno postoji. Istraživanje i pojačano zanimanje za pojavu nasilja među djecom te publiciranje radova na tu temu započelo je 70-ih godina u skandinavskim zemljama. U Hrvatskoj su značajniji pokazatelji i reference, koji pokazuju kako se radi o ozbiljnom problemu,

Razvijanjem empatije među vršnjacima i prema slabijima od sebe (životinjama) te povećanjem samopoštovanja kod djece žrtava nasilja, razvijamo ih u kompletne i odgovorne ličnosti. Naporima u osnaživanju odnosa djece s okolinom (učitelji, vršnjaci, obitelj…) stvara se osjećaj sigurnosti i povjerenja, što je ključno za kvalitetan i siguran razvoj djeteta. Svako dijete treba znati da uživa zaštitu, pogotovo kada nedostaje klasične roditeljske funkcije kao npr. kod djece štićenika doma.

U proteklih 35 godina istraživači i stručnjaci iz područja zdravstva i socijalne skrbi te dobrobit životinja uspostavili su značajne korelacije između zlostavljanja životinja, zlostavljanja i zanemarivanja djece, obiteljskog nasilja, zlostavljanja starijih i drugih oblika nasilja. Na zlostavljanje životinje ne možemo više gledati izolirani incident i/ili zanemariti često je indikator ili prediviđa zločin i alarm da je i ostalim članovima kućanstva sigurnost ugrožena.

Program emPAStija prestavljen je u Sarajevu 2018. na 1, INTERNACIONALNOM KONGRESU DJEČJE I ADOLESCENTNE PSIHOTERAPIJE. “Mjesto psihoterapije u očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i adolescenata” gdje je prezentirana po prvi put povezanost zlostavljanja životinja i zlostavljanja djece kako indikator međuvršnjačkog nasilja, obiteljskog nasilja i nasilja nad starijima i nemočnima.   2018. programom emPAStija pridružilismo se globalnoj “The Link” kolaliciji koja okuplja zagovornike, stručnjake istraživače koji predstavljaju različitost u metodama i pristupu u zaštite i dobrobiti životinja, obiteljskog nasilja, zlostavljanja djece i zlostavljanja starijih osoba (‘Making The Link’ Study –  emPASija – program  prepoznavanja psiholoških učinaka djece redovito izloženih zlostavljanju životinja u zajednici i procjene učinkovitosti intervencija učenjem empatije potpomognuta neljudskom životinjom/psom).

Više o programu emPAStija


copyrighted by Indeficienter pet therapy 2012-202 Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.