JEDNO ZDRAVLJE I JEDNA DOBROBIT

Jedno Zdravlje nije novi koncept. Spominje se 1800. kada su znanstvenici utvrdili mnoge sličnosti u procesima bolesti ljudi i životinja. U novije vrijeme, njegova primjena uključuje veterinarske i druge znanstvenike koji surađuju radi zaštite javnog zdravlja. Jedno Zdravlje prepoznaje da je “zdravlje ljudi povezano sa zdravljem životinja i okoliša” i “cilj je postizanje optimalnih zdravstvenih rezultata priznajući međusobnu povezanost ljudi, životinja, biljaka i njihova zajedničkog okruženja”. (Centar za kontrolu bolesti, CDC – Center for Disease Control, SAD). Centar za kontrolu bolesti prihvatio je definiciju zdravlja Svjetske zdravstvene organizacije, znanu kao “stanje potpunog fizičkog, mentalnog i emocionalnog blagostanja” (WHO – World Health Organization 1946.).

Nedavno je interdisciplinarni pristup proširen na koncept Jedna Dobrobit koji prepoznaje međusobnu povezanost dobrobiti životinja, ljudske dobrobiti i okoliša. (Pinillos, 2016). Interdisciplinarna suradnička priroda suradnje obaju ovih pristupa pruža jedinstvene mogućnosti stručnjacima iz različitih disciplina i sudionika da surađuju na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini kako bi postigli optimalno zdravlje ljudi, životinja i okoliša. Referenca Svjetske zdravstvene organizacije o emocionalnim i socijalnim stanjima također se može naći u konceptu Jedne Dobrobiti (Fraser, 2009.) koja naglašava snažnu vezu između dobrobiti životinja i ljudskog zdravlja.

Jedno Zdravlje i Jedna Dobrobit relevantni su za intervencije potpomognute životinjama (AAI) , ciljevi su im slični – poboljšanje ljudskog zdravlja, blagostanja i djelovanja. Veterinari mogu iskoristiti svoje znanje o interakcijama između ljudi i životinja i zdravlja i ponašanja životinja kako bi se bavili pitanjima javnog zdravstva unutar okvira Jednog Zdravlja i Jedne Dobrobiti. Veterinari životinja za društvo počinju usvajati takav način prakse kako bi podržali dobrobit i kvalitetu života klijenata dok pružaju visoke standarde veterinarske skrbi u pristupu koji se naziva “odnosu usmjerena” veterinarska praksa (Ormerod, 2008.).

Jordan i Lem (2014.) rječito objašnjavaju kako “tamo gdje postoje slaba stanja ljudske dobrobiti, obično postoje slaba stanja dobrobiti životinja … Slično tome, životinje često djeluju kao pokazatelji ljudskog zdravlja i dobrobiti, što se može vidjeti u vezi (The Link) između zlostavljanja životinja i nasilja u obitelji” (str. 1203).

Neetično bi bilo pokrenuti intervenciju potpomognutu životinjama s ciljem poboljšanja dobrobiti pacijenta putem programa koji ugrožava dobrobit životinja ili drugih pojedinaca.

U oblikovanju učinkovitih intervencija potpomognutih životinjama, ustanove i voditelji terapijskih životinja moraju osigurati odgovarajuće pravilnike i protokole za kontinuirano praćenje i zaštitu zdravlja i dobrobiti svih uključenih pacijenata, osoblja, voditelja terapijskih životinja, posjetitelja i životinja. Interdisciplinarni pristup Jedno Zdravlje Jedna Dobrobit omogućiti će ovaj cilj.

Preporuka zanteresiranim stranama u Republici Hrvatskoj i regiji

UPTIV je posvećen radu s praktičarima  kako bi usvojio najbolju praksu u pružanju intervencija potpomognutih životinjama, te kako bi se osiguralo zdravlje i dobrobit ljudi i životinja uključenih u intervencije potpomognute životinjama (AAI) sukladno  >Bijelom listu <  ( White Pape)

UPTIV potiče svoje članove da te definicije i smjernice usvoje i primjenjuju u teoriji, istraživanju i praksi, onako kako stoji u njihovim programima i onima  koji rade na geografskom rasponu organizacije članice.

UPTIV također preporučuje da njegovi članovi promoviraju ove definicije i smjernice u svojim zemljama, regijama, gradovima i zajednicam.


copyrighted by Indeficienter pet therapy 2012-202 Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.