Kira & Sergej

R.E.A.D. Kira_Sergej
“Kira je mješanka hrvatskog ovčara, koju sam udomio 2014. godine nakon što je ostavljena u Gunji u poplavama. Tada je imala, po procjeni veterinara 8-10 mjeseci. Nakon početnog privikavanja na novu okolinu, Kira i ja krećemo u školicu u UrbanPet. Tamo odrađujemo nekoliko stupnjeva školice gdje Kira pokazuje sve svoje vrline. Otvorenost, smirenost, ozbiljnost, ljubav.”

Kira i Sergej su ITA registrirani R.E.A.D. tim broj 5101. Trenutno, Kira i Sergej volontiraju u školskim knjižnicama na području Grada Zagreba u OŠ Travno,  OŠ Siget, Gradskoj knjižnici u Savskom Gaju te Centru za Autizam.

R.E.A.D. program je ušao u školski kurikulum OŠ u Travnom te Centra za Autizam. Pored ovih aktivnosti tokom godina bilo je još puno drugih aktivnosti sa Kirom koje su imale cilj promicanja dobrobiti pasa, edukacija djece (Dijete i Pas – veliki projekat koji je uključivao par tisuća djece u nekoliko osnovnih škola), promicanje R.E.A.D. programa. Također, Kira i Sergej uključeni su u nacionalnu kampanju I ja želim čitati.

Kira i Sergej od šk.god. 2019./2020. i službeno su članovi naše udruge pri čemu planiraju aktivno volontirati u programu Čitaj (o) psu – R.E.A.D., te općenito u aktivnostima vezanima za rad sa životinjama, njihovoj dobrobiti, edukaciji djece, pomaganje djeci, mladima i odraslima sa posebnim potrebama.


copyrighted by Indeficienter pet therapy 2012-2020 Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.