R. E. A. D. ® – Čitaj (o) psu

R.E.A.D.® je kratica za Reading Education Assistance Dogs  – program registriran pri Intermountain Therapy Animals, Salt Lake City, Utah u Sjedinjenim Američkim Državama 1999. godine. Terapijski pas/voditelj terapijskog psa te stručni tim uključeni u aktivnosti provođenja programa R.E.A.D.® su  volonteri, program je isključivo osmišljen kao volonterski te se kao takav i provodi. Od 2016. program R.E.A.D.® – Čitaj (o) psu ima suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja te pozitivno stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje.

Udruga za Pet therapy Indeficienter Vinkuran* (*UPTIV) je od 2014. godine filijala R.E.A.D.® programa za Hrvatsku te provodi program “Čitaj (o) psu”©. Program kontinuirano provode 4 registrirana terapijska tima u Dječjoj knjižnici Pula (gdje smo osnovali Klub hvatača slova za djecu sa poteškoćama u čitanju). U školskoj godini 2014./2015. započinjemo sa provođenjem programa Čitaj (o) psu © u knjižnici Osnovne škole Monte Zaro – Pula, knjižnici Osnovne škole Fažana – Fažana, knjižnici Osnovne škole Vidikovac – Pula, knjižnici Osnovne škole Vodnjan – Scuola elementare Dignano te Gradskoj knjižnici Juraj Šižgorić u Šibeniku. Osim toga, u veljači 2015. program počinjemo provoditi u Osnovnoj školi Vladimira Nazora u Pazinu , Gradskoj knjižnici Pazin i  Gradskoj knjižnici Poreč . Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka, u školskoj godini 2015./16., uz suradnju UPTIV-a te potporu Zaklade „Hrvatska za djecu“ provodi projekt „Čitaj (o) psu“ © . U sklopu istoga educirana su četiri školska tima koji su postali prvi R.E.A.D.® tim u Primorsko-goranskoj županiji. R.E.A.D.® tim na području grada Zagreba od  školske godine 2015./2016.  provodi  R.E.A.D.® – Čitaj (o) psu© program pri OŠ A. Kovačića – Marija Gorica, kao i u Knjižnicama grada Zagreba knjižnici Marina Držića, knjižnici Medveščak i knjižnici Sloboština. Školske godine 2017/2018 program započinje u OŠ Pećine Rijeka, te Osnovna škola Svetvinčenat u školskoj godinu 2018/2019 u OŠ Fran Frankovič Rijeka i  Osnovna škola – Scuola elementare Rivarela Novigrad .

Kroz program Čitaj (o) psu © aktivno sudjeluje  ili je sudjelovalo 640  djece školske i predškolske dobi. 11 timova pod supervizijom stručnih suradnika ustanova  (knjižničara, rehabilitatora, defektologa, logopeda, psihologa, pedagoga) u kojima se  Čitaj (o) psu © provodi ostvarili su od 2014. do 2018. godinie 850 volonterskih sati.

R.E.A.D.® provode terapijski parovi (educirani i certificirani terapijski psi sa njihovim voditeljima ), koji su za provedbu programa dodatno osposobljeni uz minimum 20 superviziskih sati za što se izdaje potvrda o volonterskim kompetencijama sukladno zakonu o volonterstvu Republike Hrvatske. Terapijski psi nadahnjuju, opuštaju, motiviraju, pouzdani su, pozivaju na milovanje i dodirivanje. U njihovom društvu je čitanje uzbudljivo i jedinstveno. Što je čitanje zabavnije i opuštajuće, to je veći interes djeteta za ovu aktivnost. Terapijski parovi potiču i usmjeravaju dijete dok čita, sudjeluju u čitanju i pomažu pri razumijevanju pročitanog teksta.

…više o Čitaj (o) psu© – R.E.A.D.®


copyrighted by Indeficienter pet therapy 2012-202 Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.