Smjernice za dobrobit uključenih životinja

Radna skupina za IAHAIO Definicije vezane za intervencije potpomognute životinjama i Smjernice za dobrobit životinja uključenih u iste oformljena je u ožujku 2013. Oni koji su imenovani za rad u Radnoj skupini bili su akademici, stručnjaci iz područja veterine i praktičari iz različitih zemalja s pozadinom ili posebnim znanjima u različitim disciplinama na području ljudsko-životinjskih interakcija (HAI).

Izazovi s kojima se suočava područje ljudsko-životinjskih interakcija (HAI) na međunarodnoj razini brojni su. Na primjer, izdašna i raznovrsna terminologija koja se tiče intervencija potpomognutih životinjama (AAI) rezultira konfuzijom.

Postoji također i nedostatak smjernica koje se tiču uključenih, posebice što se tiče životinja. Prepoznajući žurnost za rješavanje gore navedenih pitanja, oformljena je Radna skupina kojoj je dana odgovornost razjašnjavanja i davanja preporuka o terminologiji i definicijama vezanim za intervencije potpomognute životinjama kao i isticanju etičkih praksi za dobrobit uključenih životinja.

Preporuke Radne skupine iz 2014. navedene u Bijelom Listu bile su rezultat temeljite, promišljene i iskrene rasprave o razini konfuzija i nedostatku smjernica koje se tiču područja ljudsko-životinjskih interakcija (HAI), puna poštovanja i proaktivne razmjene informacija te različitih gledišta i pažljivog preispitivanja relevantnih materijala u toku godine dana. IAHAIO odbor pregledao je sve predložene revizije izrađene od većine članova na Redovnoj Godišnjoj Skupštini 2014. u Amsterdamu te one koje je odbor jednoglasno podržao uvrštene su u Bijeli List.

Bijeli List namijenjen je medicinskim, srodnim zdravstvenim, javnim zdravstvenim djelatnicima i veterinarskim stručnjacima koji su uključeni u intervencije potpomognute životinjama.

Radna skupina potiče IAHAIO članice da ove definicije i smjernice usvoje i provode u teoriji, istraživanju i praksi te da se one ističu u vlastitim programima i programima drugih koji rade unutar zemljopisnog područja organizacije članice. Radna skupina također preporučuje članovima IAHAIO-a da promoviraju ove definicije i smjernice u svojim zemljama.


copyrighted by Indeficienter pet therapy 2012-202 Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.