Udruga za pet therapy Indeficienter (UPTIV)

Ciljevi:

Osnaživanje i socijalno uključivanje osjetljivih i marginaliziranih društvenih skupina kao što su: osobe koje su doživjele bilo koji oblik fizičke i/ili psihološke traume, osobe s invaliditetom, osobe oboljele od teških i rijetkih bolesti, žrtve obiteljskog, seksualnog, uličnog i drugih vrsta nasilja, ovisnici/ce, posebno djeca i mladi te osobe starije životne dobi, kao i obitelji i zajednice koje ih okružuju i dr. Promicanje ravnopravnosti svih osoba, a posebice rodne ravnopravnosti, kroz javno zagovaranje, osnaživanje, edukaciju i zaštitu temeljnih ljudskih prava. Promicanje temeljnih društvenih vrijednosti: slobode, jednakosti, ravnopravnosti, tolerancije i suživota, mirotvorstva, socijalne pravde, poštivanja temeljnih ljudskih prava, očuvanja prirode i okoliša te vladavine prava. Promicanje zaštite i dobrobiti životinja zasnovanih na pet sloboda. Promicanje i poticanje razvoja civilnog društva, njegove suradnje s javnim i privatnim sektorom, sudjelovanje u procesima donošenja odluka i kreiranju javnih politika, poticanje javnih rasprava i provedba projekata jačanja civilnog društva. Razvoj domaće i međunarodne suradnje s ciljem razmjene iskustava, realizacije zajedničkih projekata, upoznavanja domaće i međunarodne javnosti s problematikom kojom se Udruga bavi, potrebom razvoja civilnog društva, zaštite temeljnih ljudskih prava te problemima i pravima socijalno osjetljivih i marginaliziranih društvenih skupina. Proučavanje, razvijanje i primjena teorije transakcijske analize u međuljudskim odnosima, komunikaciji, razvoju i obrascima zdravog i neprilagođenog ponašanja kod pojedinaca, parova, obitelji i grupa. Poticanje razvitka transakcijske analize kao znanosti o komunikaciji i njezine odgovarajuće primjene u praksi.

Svrha:

Udruga u smislu odredbi Zakona o udrugama ustrojena je na načelu dobrovoljnosti pristupa građana, sa programom djelatnosti usmjerenih ka proučavanju, razvijanju i primjeni svih intervencija vezanih za organizaciju i profesionalno izvođenje programa terapije i aktivnosti sa životinjama, rehabilitacije i edukacije za djecu, mlade i odrasle s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, razvijanje i primjena (psihoterapije) teorije o ljudskom komuniciranju, razvoju i funkcioniranju ličnosti, o međuljudskim odnosima, razvoju i obrascima zdravog i neprilagođenog ponašanja u pojedinaca, parova, obitelji i grupa.

Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području odgoja i obrazovanja, kulture, socijalne skrbi, mentalnog zdravlja, zaštiti i dobrobiti životinja.

Članovi svojim radom stvaraju uvjete za razvoj i unapređenje intervencija potpomognutih životinjama, koji će omogućiti što većem broju djece, mladih i odraslih uključivanje u program.

Djelatnosti:

Provođenje programa intervencija (terapije, aktivnosti, edukacije, psihoterapije), osnaživanja, integracije i reintegracije, osposobljavanja za samostalan život i rad socijalno osjetljivih društvenih skupina, posebice osoba koje su doživjele bilo koji oblik fizičke i/ili psihološke traume, osoba s invaliditetom, osoba oboljelih od teških i rijetkih bolesti, žrtava obiteljskog, seksualnog, uličnog i drugih vrsta nasilja, ovisnika/ca, djece i mladih te osoba starije životne dobi, kao i obitelji i zajednica koje ih okružuju, te pripadnika/ca drugih marginaliziranih društvenih skupina. Organiziranje i provođenje edukacijskih seminara i radionica, tribina i diskusija za stručnjake/inje i profesionalce/ke iz nevladinog, privatnog i javnog sektora koji rade sa socijalno osjetljivim društvenim skupinama i na drugim pitanjima vezanima za ljudska prava i razvoj civilnog društva. Organiziranje i provođenje kreativnih, interkulturalnih, stimulativnih i edukativnih programa i radionica, tribina i diskusija za građane/ke svih dobi. Razvoj, praćenje i provođenje projekata s ciljem poboljšanja kvalitete života pojedinca/ke, obitelji i zajednice. Razvoj inicijative za stvaranje zdrave i održive zajednice, s ciljem unaprjeđenja kvalitete života.

Uspostavljanje suradnje, te razmjena iskustava i znanja s domaćim i međunarodnim udrugama, organizacijama i institucijama. Okupljanje roditelja, djece, mladih i odraslih bez i sa teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom, stručnih osoba medicinskog, pedagoškog, edukacijsko-rehabilitacijskog obrazovanja koji izvode edukacije, rehabilitacije, komplementarnu terapiju i program psihomotorne terapije i aktivnosti sa životinjama te ostale građane koji podupiru iste. Izvođenje neposrednog rada s korisnicima u vidu medicinskog, pedagoškog ili rekreacijskog programa rada. Promicanje i unapređivanje svih aktivnosti vezanih za izvođenje edukacija, rehabilitacija, komplementarne terapije  i  programa psihomotorne terapije i aktivnosti sa životinjama.

Dosadašnja iskustva:

Otkako je Udruga za pet therapy Indeficienter registrirana, kontinuirano radi na unapređivanju odgojno-obrazovnog procesa kroz uvođenje inovativnih i suvremenih programa i metoda rada te prilagođavanju prostornih uvjeta kompleksnim potrebama korisnika. Danas je Udruga za pet therapy Indeficienter jedina Udruga za intervencije potpomognute životinjama koja djeluje na području Istarske, Šibensko-kninske, Osječko-baranjske i Primorsko-goranske županije (s otocima) koja provodi terapije, aktivnosti, edukacije, odgoj, obrazovanje, rehabilitaciju djece, mladih i odraslih s teškoćama u razvoju i poremećajima u ponašanju. Vizija Udruge za pet therapy Indeficienter Vinkuran je da preraste u Centar podrške Istarske i Primorsko-goranske županije koji bi pružao podršku djeci s teškoćama, njihovim roditeljima te stručnjacima koji rade s djecom s teškoćama u redovnim školama.

Uz program za razvijanje socijalnih i komunikacijskih vještina, osobito vezanih uz suradnju s drugima i  njegovanje osjećaja pripadnosti grupi “Čitaj (o) psu – R.E.A.D.®”  kojega je Udruga filijala za Hrvatsku, od 2014. godine u suradnji s talijanskom udrugom Isola di Delo Udruga za pet therapy Indeficienter sudjeluje u provedbi programa BullDog© kojeg smo zajednički predstavili 20. rujna 2014. na 2. Animal Assisted Interventions International u Denveru, SAD kao inovativnom projektu s područja Europe. 2016. razvijamo i pokrećemo program EmPasTiJa kojoj je za cilj prevencija nasilja među djecom i mladima, rizičnim skupinama, žrtvama obiteljskog nasilja –  učenjem empatije gdje je neljudskom životinjom koterapeut/mediant.

Volonterskom inicijativom “Čitaj (o) psu – R.E.A.D.®” želi se osigurati djeci iz ranjivih skupina poticajno okruženje te pružanje volonterske podrške za učenje, rad i igru u školi i kod kuće te ujedno ukazati na važnost osiguravanja djeci iz socijalno depriviranih sredina poticajno okruženje koje doprinosi boljem školskom uspjehu, osnažuje te stvara zadovoljne učenike.

Navodimo prijašnje i sadašnje aktivnosti/projekte/programe koje smo do sada samostalno financirali odnosno organizirali:

1. organizacija 1. Međunarodne pet therapy konferencije u Medulinu; 2. BullDog radionica (prevencija nasilja među djecom i mladima te međuvršnjačkog nasilja) pri: OŠ Nikole Tesle u Rijeci, OŠ Vladimira Nazora u Pazinu u partnerstvu sa skloništem za životinje Happy End iz Pazina; 3. R.E.A.D. – Čitaj (o) psu radionice pri knjižnicama: OŠ Nikole Tesle u Rijeci, OŠ Vidikovac u Puli, OŠ Monte Zaro u Puli, OŠ Fažana u Fažani, OŠ Vodnjan-Dignano u Vodnjanu, OŠ Vladimira Nazora u Pazinu, OŠ Vitomir Širola-Pajo u Nedešćini, OŠ dr. Mate Demarina u Medulinu, Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka, Centra za odgoj i obrazovanje Velika Gorica, Gradskoj knjižnici Pazin, Gradskoj knjižnici – Dječji odjel Poreč, Gradskoj knjižnici – Dječji odel Stribor u Rijeci, Dječjoj knjižnici Pula, Dječjoj knjižnici Medvešćak u Zagrebu, Gradskoj knjižnici Marina Držića u Zagrebu, Gradskoj knjižnici Jurja Šižgorića u Šibeniku; 4. I psi idu u vrtić – edukativne radionice koje smo provodili u suradnji s DV Monte Zaro iz Pule; 5. Organizacija prezentacije knjige Rujane Jeger: “Bez dlake na jeziku” u Dnevnom boravku DC Rojc u Puli; 6. Organizacija gostovanja i prezentacije knjige Margrit Coates u Zagrebu; 7. Organizacija i sudjelovanje okruglom stolu na temu Prevencija nasilja među djecom i mladima pri Gradskoj knjižnici Pula 8. Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika u sklopu stručnih vijeća škola: OŠ Vladimira Nazora Pazin, Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka, OŠ Vidikovac, OŠ dr.Mate Demarina Medulin, OŠ Monte Zaro; 9. Predstavljanje “Čitaj (o) psu – R.E.A.D.®” programa na redovnoj, godišnjoj skupštini Društva bibliotekara Istre, 2015.; 10. Predstavljanje “Čitaj (o) psu – R.E.A.D.®” programa na Županijskom stručnom vijeću knjižničara osnovnih i srednjih škola Istre, 2016.; 11. Predstavljanje “Čitaj (o) psu – R.E.A.D.®” programa na godišnjoj skupštini Hrvatskog čitateljskog društva 2014. 8. rujna 2016. u Velikoj dvorani Školske knjigesudjelovali smo na skupu  Hrvatsko čitateljsko društvo koji tradicionalno organizira skup povodom Međunarodnog dana pismenosti pod nazivom Motivacija i strategije za poticanje čitanja/Motivation and strategies to encourage reading u našem izlaganju predstavili  – Pas kao motivator za razvoj čitanja i čitalačkih vještina u programu Čitaj (o) psu R.E.A.D.® /Dog as a motivator for development of reading and reading skills at Čitaj (o) psu R.E.A.D.® progra.

Od 2014. godine UPTIV je član Intermountain Therapy Animals (ITA) pod čijim okriljem provodi program R.E.A.D.® – Čitaj (o) psu©.  2017. godine UPTIV biva primljen u članstvo  internacionalne organizacije International Association of Human-Animal Interaction Organizations (IAHAIO)   koja za cilj ima potaknuti bolju suradnju i umrežavanje između istraživača i praktičara na polju ljudsko-životinjskih interakcija (Human Animal Interaction HAI) i intervencija potpomognutih životinjama (Animal Asissted Interventions AAI) te objedinjuje interdisciplinarno područje ljudsko-životinjskih studija (Human Animal Studies HAS) / Antropozoologije (Zooantropologije). ISAZ The International Society for Anthrozoology (Međunarodno društvo za antrozoologiju).

iahaio-logo-full

READ-logo-360-300x300


copyrighted by Indeficienter pet therapy 2012-202 Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.