Znanje i vještine stručnog voditelja terapijskog psa

Znanje

 

Stručni voditelj terapijskog psa u terapijama potpomognutim životinjama stječe posebnu edukaciju/obuku iz intervencija potpomognutih životinjama, između ostaloga i za procjenu, vrednovanje i nadzor settinga i same intervencije.

  1. a) Uspješno završava formalne, stručne tečajeve

– Povezivanje i suradnja sa životinjom/psom u terapijskim uvjetima/okruženju – Vrednovanje znanja iz područja intervencija potpomognutih životinjama

(1) Profesionalni identitet intervencija potpomognutih životinjama

(2) Povijest intervencija potpomognutih životinjama općenito i u specifičnoj stručnoj disciplini

(3) Poznavanje literature i prakse utemeljena na znanstvenim dokazima intervencija potpomognutih životinjama

  1. b) Razumijevanje utjecaja veze ljudi i životinja

– Razumijevanje fiziološkog i neurološkog utjecaja ljudsko – životinje interakcija

– Razumijevanje interakcije čovjeka i životinja,

– Poznavanje načina na koji veza između ljudi i životinja može utjecati na proces liječenja/trerapije/rehabilitacije

(1) Prednosti

(2) Ograničenja

(3) Indikacije i kontraindikacije

  1. c) Učinkovite strategije i vještine upravljanja rizicima

(1) Poznavanje odgovornosti vezanih uz intervencije potpomognute životinjama

(2) Poznavanje pravnih pitanja povezanih za intervencije potpomognute životinjama, državne / lokalne zakone koji se odnose na povjerljive i privilegirane informacije i zaštite osobnih podataka korsinika

(3) Uključivanje odgovarajućih postupaka dokumentiranja

 

Vještine

 

7) Stručni voditelj terapijskog psa u intervencijama potpomognutim životinjama pokazuje ciljano uključivanje intervencije u odnos pacijenta / klijenta, plan i proces

  1. a) Više od posjedovanja / ljubavi prema jedinki/pasmini/vrsti

– Više nego jednostavno uključivanje životinja u terapijskom okruženju

  1. b) Vještina izbor i procjena strategije intervencije potpomognute životinjama

– Odabir odgovarajuće intervencije i strategije za svakog pacijenta / korisnika u svakom ciklusu, na temelju ciljeva liječenja/terapije

– Sposobnost procjene ishoda intervencije potpomognute životinjama

8) Stučni voditelj terapijskog psa u intervencijama potpomognutim životinjama prepoznaje ovo područje kao set/skup posebnosti s naučnim i praktičnim vještinama. Kompetencije stručnog voditelja terapijskog psa u intervencijama potpomognutim životinjama pokazuju posebne/specijalne vještine i sposobnosti prikladne za to područje/polje

  1. a) Razumijevanje iskustvene prirode intervencija potpomognutih životinjama b) Sposobnost istovremene brige / skrbi kako za korisnika (e)/ pacijenta (e) tako i za terapijske životinju (e)/ psa

– Pokazuje djelotvornu prosudbu pri procjeni utjecaja ciklusa terapije na terapijsku životinju/psa

– Pokazuje učinkovitu prosudbu pri procjeni utjecaja ciklusa terapije na pacijenta (i) /korisnika (e)

– Pokazuje učinkovitu prosudbu pri procjeni utjecaja ciklusa terapije na volontere / asistente / stručnjake/ i sve ostale uključene u istu, bilo pasivno ili aktivno (ako je primjenjivo)


copyrighted by Indeficienter pet therapy 2012-2020 Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.