Znanje i vještine voditelja terapijskog psa

 

Znanje:

 

1) Kompetentni voditelj terapijskog psa posjeduje dubinsko znanje o terapijskoj životinji/psu na razini jedinke, pasmine i/ili vrste.

 1. a) Opsežna, specifična etološka saznanja o terapijskoj životinji/psu – Fiziologija, ponašanje i povijest

– Njega i uzgoj

– Uvid i razumijevanje da znanje o jednoj vrsti nije nužno generalizirati na druge jedinke/pasmine/vrste

 1. b) Poznavanje tehnika/metoda edukacije/obuke/treninga životinja/psa – Pozitivne, ne prisilne/averzivne metode školovanja/obuke/treninga

– Sposobnost osposobljavanja životinja/pasa za različita okruženja/okolinu i situacije

– Sposobnost da olakšaju socijalizaciju, resocijalozaciju, desenzibilizaciju (smanjivanje osjetljivosti) i udobnost životinja u terapijskom okruženju

 1. c) Uspostaviti i održavati snažan radni odnos s terapijskom životinjom /psom. Sposobnost da učinkovito radi kao tim s terapijskom životinjom/psom (u terapijskom okruženju)

– Poznavanje uzroka/pokretača stresa

– Sposobnost educiranja drugih o uzroku/pokretačima stresa u životinja/pasa

– Sposobnost prepoznavanja i primjene učinkovitih smirujućih intervencija na terapijsku životinju/psa u stresu

 1. d) Razumijevanje društvenih i kulturnih čimbenika relevantnih za intervencije potpomognute životinjama i multikulturalne implikacije interakcija čovjek-životinja (HAI)

– Poštivanje stavova drugih, osobito onih koji su zabrinuti prisutnošću životinje

– Razumijevanje da ljudsko-životinjske interakcije mogu sadržavati različita značenja u različitim kulturama

 1. e) Sposobnost maksimiziranja potencijala za sigurnu interakciju između korisnika i životinje/psa

– Sprječavanje infekcije / kontrola i razmatranje ostalih zoonoza

– Razmatranja mogućih alergija, fobija, prošlosti zlostavljanja životinje/psa i prošlost/povijest traume povezane sa životinjama/psima

 

Vještine

 

2) Sposobnost da se spriječi i reagira na stres životinja/psa, umor i izgaranje a) Aktivno spriječiti izgaranje/apatiju životinje/psa i umor

 1. b) Proaktivno planirati strategije za ublažavanje stresa i prevenciju stresa kod životinje/psa
 2. c) Sposobnost da se odmah riješi neočekivani stres životinja/psa
 3. d) Sposobnost prepoznavanja i odgovora na signale i govor tijela životinje/psa, osobito kada životinja/pas ne želi interakciju
 4. e) Sposobnost osiguravanja životinjskih potreba, kako u terapijskom okruženju tako i općenito

– Pristup vodi, kao i mogućnost smještanja životinje/psa u mirni dio za odmor te redovno obavljanje nužde

– Paziti općenito na zdrastvenu dobrobit životinja/psa kroz odgovarajuću kvalitetnu prehranu, vježbanje, dotjerivanje i veterinarsku njegu

3) Sposobnost da objektivno procijeni prikladnost, potencijal i ograničenja životinje/psa unatoč mogućoj emocionalnoj vezi voditelja ili osobnih pristranosti prema terapijskoj životinji/psu

 1. a) Sposobnost prepoznavanja i rješavanja osobnih pristranosti prema terapijskoj životinji
 2. b) Sposobnost objektivne procjene prikladnosti životinje/psa za intervencije potpomognute životinjama, situacijski i općenito
 3. c) Sposobnost objektivne procjene prikladnosti životinje/psa za svaki ciklus intervencija potpomognutih životinjama na pojedinačnoj/individiualnoj osnovi

Stavovi

4) Savjesnost i odgovornost prema životinjama/psima uključenim u intervencije potpomognute životinjama i učinkovitost pri zagovaranju zaštite/dobrobiti/prava životinje/psa

 1. a) Razumijevanje da su za uključene životinje/psa odgovrni njegovi voditelji

– Razumijevanje dobrobiti / zagovaranja zaštite i prava životinja izravno utječe na sigurnost korisnika – – Razumijevanje da je zagovaranje zaštite/dobrobiti/prava životinje/psa neophodno za etičku praksu intervencija potpomognutih životinjama

 1. b) Poštivanje zaštite/dobrobiti/prava životinje/psa te shvačanje da životinje imaju pravo odabrati svoju razinu sudjelovanja (kroz interakciju koja joj je nametnuta od strane čovjeka i nije tu dobrovoljno)

– Svijest o potencijalu eksploatacije životinja, bilo slučajno ili namjerno

 1. c) Promicanje svijesti o intervencijama potpomognutim životinjama na mikro i makro razini (individualna, zajednica, javnost)

– Svjesnost da su voditelji terapijskih pasa ambasadori na polju intervencija potpomognutih životinjama

(1) Održavanje odgovarajućeg profesionalnog ponašanja pri zastupanju intervencija potpomognutih životinjama

(2) Voljnost promovirati i educirati pojedince, grupe i organizacije / institucije o intervencijama potpomognutim životinjama – Potpora informiranja o edukaciji i osposobljavanju za entuzijaste, studente i trenere/edukatore/učitelje

(1) Podupiranje i zagovaranje razvoja specifičnih vrijednosti intervencija potpomognutih životinjama

5) Kompetentni voditelj terapijskog psa pri provedbi intervencija potpomognutih životinjama nastoji se posvetiti posebnim profesionalnim vrijednostima u istima

 1. a) Entuzijazam i strast za intervencije potpomognute životinjama
 2. b) Pokazuje fleksibilnost, otvorenost i kreativnost

copyrighted by Indeficienter pet therapy 2012-202 Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.