Haku&Tara Aleš

Naš Haku (Okabo Go Samurai Yashiki) je japanska Akita (Akita inu) i nije pas za izložbe. Ne radi toga što ne bi bio uspješan, naprotiv. No…upoznavši Hakua, njegovu osobnost, karakteristike, mogućnosti, uvidjevši njegove želje, znali smo da nemamo kućnog ljubimca. Tu našu tezu potvrdilo je i testiranje za uključivanje u program edukacije za pet therapy operatere u Italiji na kojemu je Haku bio ocijenjen kao natprosječno inteligentna osoba…(read more)

 


copyrighted by Indeficienter pet therapy 2012-202 Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.