CZOO Rijeka – R.E.A.D. ® – Čitaj (o) psu©

  • CZOO RIJEKA R.E.A.D. _2
  • CZOO RIJEKA R.E.A.D. _3
  • CZOO RIJEKA R.E.A.D. _4
  • CZOO RIJEKA R.E.A.D. _5
  • CZOO RIJEKA R.E.A.D. _6
  • CZOO RIJEKA R.E.A.D. _7
  • CZOO RIJEKA R.E.A.D._1
Terapijski tim “Dina & Lili”(#5070), animatorica Nataša Jurković, iza kamere Sanja Žeravica, službena fotografkinja Oriana Rakovac . Čitaju: Jasmin, Tihana, Sara, Karlo, Ante i Iva.


copyrighted by Indeficienter pet therapy 2012-202 Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.