Udruga

Udruga za pet therapy Indeficienter  (UPTIV) osnovana je sa ciljem, misijom i vizijom poticanja i razvijanja svih aktivnosti vezanih za organizaciju i profesionalno izvođenje programa terapije i aktivnosti sa životinjama te rehabilitacije i edukacije za djecu, mlade i odrasle sa teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom; unapređenja kvalitete života, te stvaranja uvjeta za osnaživanje, rast i razvoj, prvenstveno socijalno osjetljivih društvenih skupina, ali i šire zajednice; provođenja programa edukacije, osnaživanja, integracije i reintegracije, osposobljavanja za samostalan život i rad socijalno osjetljivih društvenih skupina, posebice osoba koje su doživjele bilo koji oblik fizičke i/ili psihološke traume, osoba s invaliditetom, osoba oboljelih od teških i rijetkih bolesti, žrtava obiteljskog, seksualnog, uličnog i drugih vrsta nasilja, ovisnika, djece i mladih te osoba starije životne dobi; organiziranja i provođenja edukacijskih seminara i radionica, tribina, diskusija, kongresa i drugih stručnih skupova o edukaciji, rehabilitaciji i komplementarnoj terapiji i programa psihomotorne terapije i aktivnosti sa životinjama; razvoj, praćenje i provođenje projekata kojih je cilj poboljšanje kvalitete života pojedinca, obitelji i zajednice.

Osnivačka skupština Udruge održana je 14. rujna 2012. na kojoj su Svetlana, Aleš i Goranka usvojili Statut Udruge za pet therapy Indeficienter . Pri Registru udruga Republike Hrvatske upisani smo dana 10. prosinca 2012. Registarski broj udruge je 18002563. Istoga dana dobili smo informaciju Ureda državne uprave u Istarskoj Županiji da smo prva Udruga u Republici Hrvatskoj registrirana za djelatnost intervencija potpomognutih životinjama (AAI Animal Assisted Intervention). Od 2014. godine UPTIV je član Intermountain Therapy Animals (ITA) pod čijim okriljem provodi program R.E.A.D.® – Čitaj (o) psu©.  2017. godine UPTIV biva primljen u članstvo  internacionalne organizacije International Association of Human-Animal Interaction Organizations (IAHAIO)   koja za cilj ima potaknuti bolju suradnju i umrežavanje između istraživača i praktičara na polju ljudsko-životinjskih interakcija (Human Animal Interaction HAI) i intervencija potpomognutih životinjama (Animal Asissted Interventions AAI) te objedinjuje interdisciplinarno područje ljudsko-životinjskih studija (Human Animal Studies HAS) / Antropozoologije (Zooantropologije).

…više

 

 


copyrighted by Indeficienter pet therapy 2012-202 Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.