Odgoj i školovanje pasa

Trener  terapijskog psa je osoba koja provodi rani odgoj i školovanje psa za terapijskog psa na polju intervencija potpomognutih životinjom (AAI).

a) rani odgoj i školovanje treba biti zasnovano na znanstveno utemljenim metodama koje u potpunosti isključuju zastarjele antropocentrične, biheviorističke, averzivne tehnike/metode odgoja/poučavanja/školovanja/treninga/dresure. Averzivne tehnike poučavanja pasa su prisila, dominacija, bol, strah, nelagoda, i patnja, te se za navedeno koriste averzivna sredstava kao što davilice, ogrlice sa šiljcima, elektro šoker ogrlice koje trebaju biti isključene u radu sa životinjama općenito, Trener terapijskih pasa primjenjuje metode koje potiču psiho-socijalnu, socio-kognitivnu, empatijsko-komunikacijsku interakciju budućeg terapijskog psa, ali i psa općenito. Metode poučavanja pasa metodologijom pozitivnog potkrepljivanja (metode zasnovane na nagradi, ili metode bez prisile, a u osnovi uključuju davanje ili zadržavanje nagrade) za cilj ima razvoj socio – kognitivne empatijske veze neljudske životinje/psa i skrbnika/korisnika/voditelja. Trener terapijskih pasa trebao bi proširiti psihološke/antrozoologijske/interdisciplinarne teorije i metode u razumijevanju interakcija čovjek-životinja, čime će dobiti dubinsko razumijevanje atributa odnosa čovjek-životinja, identificirajući i pozitivne i negativne učinke odnosa na ljude i životinje. Bolje razumijevanje odnosa ljudi s prirodom p(r)oučavanjem međudjelovanja ljudi i životinja (zasnovane na suradnji i partnerskom (su)djelovanju). Trener terapijskih pasa u potpunosti eliminira bilo kakav oblik nasilja prema životinjama, zlostavljanje, zanemarivanje i napuštanje, te podiže svjesnost o važnosti dobrobiti neljudske životinje, definira ju kao aktivnog sudionika u svim procesima ljudskog djelovanja, ne samo (povijesno) bio-ekološkom, već i socio-kulturalnom, psiho-socijalnim procesima i mehanizmima koji ih pokreću.

Radni instruktor terapijskog psa je osoba koja provodi  i prati školovanje i odgoj  terapijskog psa, osposobljavanje kandidata za korisnika psa i voditelja terapijskog psa (terapiski tim)

a) rani odgoj  školovanje zerapijskog psa zasnovano je na znanstveno utemljenim metodama koje u potpunosti isključuju zastarjele antropocentrične, biheviorističke, aversivne tehnike/metode poučavanje/edukacije/treninga pasa kao što su prisila, dominacija, bol, strah i nelagoda, te za navedene koriste averzivna sredstva kao što davilice, ogrlice sa šiljcima, elektro šoker ogrlice. Radni instruktor primjenjuje metode koje potiču psiho-socijalnu, socio-kognitivnu, empatijsko-komunikacijsku interakciju budućeg terapijskog psa, ali i psa općenito. Metode poučavanja pasa metodologijom pozitivnog potkrepljivanja (metode zasnovane na nagradi, ili metode bez prisile, a u osnovi uključuju davanje ili zadržavanje nagrade) za cilj imaju razvoj socio – kognitivne empatijske veze neljudske životinje/psa i skrbnika/korisnika/voditelja. Radni instruktor trebao bi proširiti psihološke/antrozoologijske/interdisciplinarne teorije i metode u razumijevanju interakcija čovjek-životinja, čime će dobiti dubinsko razumijevanje atributa odnosa čovjek-životinja, identificirajući i pozitivne i negativne učinke odnosa na ljude i životinje. Bolje razumijevanje odnosa ljudi s prirodom p(r)oučavanjem međudjelovanja ljudi i životinja (zasnovane na suradnji i partnerskom (su)djelovanju). Radni instruktor smanjuje i/ili u potpunosti eliminira bilo kakav oblika nasilja prema životinjama, zlostavljanje, zanemarivanja i napuštanja, podiže svjesnost o važnosti dobrobiti neljudske životinje, te je definira kao aktivnog sudionika u svim procesima ljudskog djelovanja, ne samo (povijesno) bio-ekološkom, već i socio-kulturalnom, psiho-socijalnim procesima i mehanizmima koji ih pokreću. Zagovaratelj je zaštite, dobrobiti i prava životinja (neljudskih životinja) posebno onih koji svoju profesiju nisu birali sami već im je ista nametnuta od strane čovjek (ljudske životinje).

b) Osposobljavanje kandidata za voditelja/stručnog voditelja  terapijskog psa. Definiranje pojma terapijskih timova (vlasnik/staratelj/udomitelj psa koji, po završetku adekvatne edukacije odnosno osposobljavanja, može djelovati na polju intervencija potpomognutih životinjama kao praktičar (volonter), stručnjak i profesionalac i pas tj. životinja). Prenošenje specifičnih znanja, vještina na interdisciplinarnom polju ljudsko – životinjskih interakcija i intervencija potpomognutih životinjama radni istruktor potiće aktivno sudjelovanje u kontinuiranom obrazovanju i angažmanu razvoju intervencija potpomognutih životinja i ljudsko – životinjskih interakcija. Poticeanja na sva znanja, vještine navedene pod pojmovim, kriterijima i standardima propisanim u IAHAIO WHITE PAPER 2018 “THE IAHAIO DEFINITIONS FOR ANIMAL ASSISTED INTERVENTION AND GUIDELINES FOR WELLNESS OF ANIMALS INVOLVED IN AAI (2018.); AAII ” STANDARDS OF PRACTICE” 2018; UPTIV ” SMJERNICE ZA LJUDSKO BLAGOSTANJE I BLAGOSTANJE ŽIVOTINJA PRI INTERVENCIJAMA POTPOMOGNUTIM ŽIVOTINJAMA” 2018., ” Etički kodeks Udruge za Pet Therapy Indeficienter” 2018

Prijave za UPTIVedu programe edukacije/rane socijalizacije/konzultacije na link


copyrighted by Indeficienter pet therapy 2012-202 Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.