Edukacije

 

Rijeka R.E.A.D. - Čitaj (o) psu - Edukacija 1

Intervencije potpomognute životinjama pretpostavljaju multidisciplinarni/interdisciplinarni/transdisciplinarne pristup radu koji treba biti proveden i evaluiran od strane tima stručnih osoba. Tim je sastavljen od osoblja ustanove i voditelja terapijskih pasa. Mišljenja smo da su prilike za edukaciju u kojima stručnjaci iz različitih područja mogu dobiti iskustvo interakcije i simulacije intervencija dobar način k osiguravanju efikasnosti provedbe samih intervencija.

Ono što podržavamo, potkrijepljujemo i težimo da bude vidljivo su jasni standardi osposobljenosti kako bi se životinja mogla uključiti u ono što na ovom polju djelovanja nazivamo intervencije potpomognute životinjiom. Evaluacija (procjena) socijalne privlačnosti (etogram) životinje kako bi osigurali njenu suglasnost kroz njeno ponašanje u različitim okruženjima. Njena osoba (udomitelj/skrbnik/odgovorni vlasnik) vodič će biti osposobljen za rad/suradnju sa životinjom, kako bi se u svakoj situaciji osjećala sigurno kao zagovarač njene dobrobiti i blagostanja, a to znači osigurati fizičku, fiziološku, mentalnu i emocionalnu stabilnost i sigurnost.  Rrazvoj standarada u praksi nužan je, upravo stoga   jer jedino na takav način možemo dobiti mjerljive rezutate intervencije, te provoditi njihovu evaluaciju. Na ovaj način potičemo na uključivanje i suradnju akademsku zajednicu, studente usmjeravamo u razvoj već postojećih programa naše udruge. Također kroz ovu praksu želja nam je poticati i razvoju novih projekata i programa koji stimuliraju društveno korisno učenje kroz istraživačke radove, studije i evaluaciju istih koji za cilj imaju osim osobnog i profesionalnog razvoja. Poticnje znanstvene korelacije humanističkih, prirodnjačkih, zdrastvenih ili društvenih akademskih zasjednca povezivanjem stučnjaka i praktičara u svim oblastima ljudskog djelovanja.

UPTIVedu programi edukacija/radionica:

1. Uvodna edukaciji/prezentacija/radionica/konzultacuje

2. Osnovna edukacija za voditelja terapijskog psa 

3. Stručna edukacija za voditelja terapijskog psa

4. Profesionalana edukacija za voditelja terapijskog psa

5. Trener/instruktor  pasa

6. Trener/instruktor terapijskih timova

 

 

 

 

 

 


copyrighted by Indeficienter pet therapy 2012-202 Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.