EDUKACIJA

O  UPTIVedu programima edukacija/radionica:

Naša filozofija je da bi učenje trebalo biti cjeloživotno, stoga u ovu edukaciju mogu biti uključeni ne samo stručnjaci (profesionalci) već i praktičari, čime se može osigurati daljnju naobrazbu kroz module naše organizacije, ali i kao dobar temelj prepoznavanja i drugih organizacija koje na ovom polju provode edukacije, praksu ali i istraživanja u sklopu akademskih zajednica/instituta. Pisanjem stručnih radova i članaka, diplomskih, postdiplomskih, doktorskih radova i studija na profesionalnom i stručnom planu rasta i razvoja. Prilika je da student/edukant naobrazbom, znanjem, vještinama i stavovima ostvari jedinstvenu ili/i globalnu formu na polju ljudsko-životinjskih interakcija (HAI).

UPTIV program edukacije je multi-/inter-/transdisciplinaran stoga se preporuča, ali ne ograničava samo na stručnjake i praktičare sa polja društvenih i humanističkih znanosti (psiholozima, pedagozima, socijalnim pedagozima, antropolozi, edukacijskim rehabilitatorima, socijalnim radnicima, psihijatrima, logopedima, pedagozi,  odgajateljima, učiteljima i zdrastvenim djelatnicima ) već i prirodnih znanosti  i veterine.

Cilj je naučiti stručnjake kako koristiti vještine i tehnike iz intervencija potpomognutih životinjama i ljudsko-životinjske povezanosti i interakcija u radu s djecom i odraslima s teškoćama u razvoju, poremećajima u ponašanju, međuvršnjačkim nasiljem, žrtvama nasilja i nasilnicima, te poveznice sa obiteljskog nasilja i zlopstavljanjem, zanemarivanjem i napuštanje životinja.

Edukacija sadrži teorijski i iskustveni (praktični) dio. Kako bi se znanja iz ovog specifičnog područja što jasnije prenijela, uz kraća teorijska predavanja, koristimo i rad u manjim grupama i parovima, gledanje video snimki, uvježbavanje različitih aktivnosti, uvježbavanje načina komunikacije sa svojim koterapeutom/mediantom psom. Također, na edukacijama potičemo promišljanje o sebi stoga nakon iskustvenih vježbi često slijedi razgovor o provedenoj vježbi te kako se nova znanja mogu primjeniti u praksi.

Polaznici su pozvani na edukaciji iznositi vlastite primjere izazova u radu kako bi se nove vještine što lakše i konkretnije prenijele na realne izazove u određenom radnom okruženju. Istovremeno, vodimo računa o etici i profesionalnosti struke što znači da se vodimo načelom povjerljivosti – informacije podijeljene na edukaciji i superviziji ne prenose se osobama koje nisu sudjelovale u edukaciji.

Teme/sadržaji edukacije su multi-/inter-/transdisciplinarne i prilagođene lakšem razumjevanju interakcije čovjek-životinja kroz praktičnu primjenu i istraživanja, stoga pokrivaju tri glavna izazova:

1.Terminologija.

2.Mjerljivost.

3.Edukacije/odgoja.

Po pitanju osiguravanja prostornih i tehničkih uvjeta za provedbu naših predavanja, trebamo prostranu učionicu koja će pružiti dovoljno prostora za životinje budu li i kada nazočile te projektor, platno i zvučnike. Svakako će učionica trebati biti u blizini zelene površine kako bi se životinje u pauzama mogle olakšati.

Predavanjima/radionicama je moguće nazočiti sa ili bez životinje, ovisno o tomu planira li osoba biti voditelj terapijskih pasa ili ne.

Nekoliko podsjetnika u svezi životinja koje (nije obavezna*) će nazočiti edukaciji:

*Kako bi u potunosti neljudskoj životinju/psu zdovoljili glogalne etičke standarde i norme o  dobrobiti životinja koje se ne svojom voljom uključuju  u ljudsko životinjske interakcije  (HAI) i intervencije potpomognute životinjama (AAI) , a sve sukldno izrečenim stvovima u dokumentima – IAHAIO WHITE PAPER 2018 “THE IAHAIO DEFINITIONS FOR ANIMAL ASSISTED INTERVENTION AND GUIDELINES FOR WELLNESS OF ANIMALS INVOLVED IN AAI”;  i UPTIV “DEFINICIJE ZA INTERVENCIJE POTPOMOGNUTE ŽIVOTINJAMA I SMJERNICE ZA DOBROBIT ŽIVOTINJAUKLJUČENIH U INTERVENCIJE POTPOMOGNUTE ŽIVOTINJAMA”, UPTIV – ” JEDNO ZDRAVLJE I JEDNA DOBROBIT “; UPTIV – “SMJERNICE ZA LJUDSKO BLAGOSTANJE I BLAGOSTANJE ŽIVOTINJA PRI INTERVENCIJAMA POTPOMOGNUTIM ŽIVOTINJAMA “;”Etički kodeks Udruge za Pet Therapy Indeficienter” 2018

Ponijeti sa sobom:

(oni koji dolaze sa svojim psom) osim Vas i vašeg četveronožnog kolege sve što trebate učiniti da si olakšate jest ponijeti:

Sudjelovanjem dobivate:

Potvrda o sudjelovanju edukaciji dodjeljuje se na temelju:

Obavezno je prisustvovanje svim radionicama i supervizijama, izuzev opravdanih okolnosti.

 

Ishodi edukacije:

Znanje i vještine voditelja terapijskog psa

Znanje i vještine stručnog voditelja terapijskog psa

 

Psi pomagači su visoko specijalizirani i smjernice za stručne osobe koje rade u partnerstvu sa psima pomagačima nisu dio ove edukacije.

 

Kako se prijaviti UPTIVedu programe edukacije//radionice/konzultacije?

Prijava traje tokom cijele godine za minimalno 2 i maksimalno 10 studenata/edukanata za područje jedne regije i to na link


copyrighted by Indeficienter pet therapy 2012-202 Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.