Aktivnosti

01. R.E.A.D.® – Čitaj (o) psu© u OŠ Pećine, Rijeka

02. R.E.A.D.® – Čitaj (o) psu© u OŠ Vladimira Nazora, Potpićan

03. R.E.A.D. – Čitaj (o) psu u OŠ Malinska – Dubašnica, Malinska (otok Krk)

04. Prezentacija programa Čitaj (o) psu – R.E.A.D.®

05. Čitaj (o) psu – R.E.A.D. 2016./2017. financijska potpora Minstarstva znanosti i obrazovanja

06. R.E.A.D. – Čitaj (o) psu u GK Novigrad

 1. 01. R.E.A.D.® – Čitaj (o) psu© u OŠ Pećine, Rijeka

  Od ove školske godone 2017./2018. djeca čitaju našim četvoronožnim kolegama u osnovnoj školi Pećine koja je ujedno prva odgojno-obrazovna ustanova […]

  Read more →

 2. 02. R.E.A.D.® – Čitaj (o) psu© u OŠ Vladimira Nazora, Potpićan

  Screen Shot 2017-12-04 at 18.01.30

  Osnovna škola Vladimira Nazora iz Potpićna je šesta osnovno školska ustanova na području Istarske županije u kojoj se provodi […]

  Read more →

 3. 03. R.E.A.D. – Čitaj (o) psu u OŠ Malinska – Dubašnica, Malinska (otok Krk)

  Od ove školske godine 2017./2018. na otoku Krku, točnije u osnovnoj školi Malinska – Dubašnica u Malinskoj, naše četveronožna […]

  Read more →

 4. 04. Prezentacija programa Čitaj (o) psu – R.E.A.D.®

  Projekt, u šk.god. 2016./2017., provodimo u partnerstvu s Osnovnom školom Monte Zaro iz Pule i Osnovnom školom dr. Mate Demarina […]

  Read more →

 5. 05. Čitaj (o) psu – R.E.A.D. 2016./2017. financijska potpora Minstarstva znanosti i obrazovanja

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske  1.lipnja.2016. je raspisalo Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalni odgoj i […]

  Read more →

 6. 06. R.E.A.D. – Čitaj (o) psu u GK Novigrad

  Evo kako je izgledao naš zadnji dan u Gradskoj knjižnici Novigrad-Cittanova. Hvala osoblju šta ste nas svaki put tako […]

  Read more →

View all works…

R. E. A. D. ® – Čitaj (o) psu

R.E.A.D.® je kratica za Reading Education Assistance Dogs  – program registriran pri Intermountain Therapy Animals, Salt Lake City, Utah u Sjedinjenim Američkim Državama 1999. godine. Terapijski pas/voditelj terapijskog psa te stručni tim uključeni u aktivnosti provođenja programa R.E.A.D.® su  volonteri, program je isključivo osmišljen kao volonterski te se kao takav i provodi. Od 2016. program R.E.A.D.® – Čitaj (o) psu ima suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja te pozitivno stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje.

Udruga za Pet therapy Indeficienter Vinkuran* (*UPTIV) je od 2014. godine filijala R.E.A.D.® programa za Hrvatsku te provodi program “Čitaj (o) psu”©. Program kontinuirano provode 4 registrirana terapijska tima u Dječjoj knjižnici Pula (gdje smo osnovali Klub hvatača slova za djecu sa poteškoćama u čitanju). U školskoj godini 2014./2015. započinjemo sa provođenjem programa Čitaj (o) psu © u knjižnici Osnovne škole Monte Zaro – Pula, knjižnici Osnovne škole Fažana – Fažana, knjižnici Osnovne škole Vidikovac – Pula, knjižnici Osnovne škole Vodnjan – Scuola elementare Dignano te Gradskoj knjižnici Juraj Šižgorić u Šibeniku. Osim toga, u veljači 2015. program počinjemo provoditi u Osnovnoj školi Vladimira Nazora u Pazinu , Gradskoj knjižnici Pazin i  Gradskoj knjižnici Poreč . Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka, u školskoj godini 2015./16., uz suradnju UPTIV-a te potporu Zaklade „Hrvatska za djecu“ provodi projekt „Čitaj (o) psu“ © . U sklopu istoga educirana su četiri školska tima koji su postali prvi R.E.A.D.® tim u Primorsko-goranskoj županiji. R.E.A.D.® tim na području grada Zagreba od  školske godine 2015./2016.  provodi  R.E.A.D.® – Čitaj (o) psu© program pri OŠ A. Kovačića – Marija Gorica, kao i u Knjižnicama grada Zagreba knjižnici Marina Držića, knjižnici Medveščak i knjižnici Sloboština. Kroz program Čitaj (o) psu © aktivno sudjeluje  petstotinjak djece školske i predškolske dobi, 11 timova pod supervizijom stručnih suradnika ustanova  (knjižničara, rehabilitatora, defektologa, logopeda, psihologa, pedagoga) u kojima se  Čitaj (o) psu © provodi.

R.E.A.D.® provode terapijski parovi (educirani terapijski psi sa njihovim voditeljima), koji su za provedbu istoga dodatno osposobljeni. Terapijski psi nadahnjuju, opuštaju, motiviraju, pouzdani su, pozivaju na milovanje i dodirivanje. U njihovom društvu je čitanje uzbudljivo i jedinstveno. Što je čitanje zabavnije i opuštajuće, to je veći interes djeteta za ovu aktivnost. Terapijski parovi potiču i usmjeravaju dijete dok čita, sudjeluju u čitanju i pomažu pri razumijevanju pročitanog teksta.

…više o Čitaj (o) psu© – R.E.A.D.®

Udruga

Udruga za pet therapy Indeficienter  (UPTIV) osnovana je sa ciljem, misijom i vizijom poticanja i razvijanja svih aktivnosti vezanih za organizaciju i profesionalno izvođenje programa terapije i aktivnosti sa životinjama te rehabilitacije i edukacije za djecu, mlade i odrasle sa teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom; unapređenja kvalitete života, te stvaranja uvjeta za osnaživanje, rast i razvoj, prvenstveno socijalno osjetljivih društvenih skupina, ali i šire zajednice; provođenja programa edukacije, osnaživanja, integracije i reintegracije, osposobljavanja za samostalan život i rad socijalno osjetljivih društvenih skupina, posebice osoba koje su doživjele bilo koji oblik fizičke i/ili psihološke traume, osoba s invaliditetom, osoba oboljelih od teških i rijetkih bolesti, žrtava obiteljskog, seksualnog, uličnog i drugih vrsta nasilja, ovisnika, djece i mladih te osoba starije životne dobi; organiziranja i provođenja edukacijskih seminara i radionica, tribina, diskusija, kongresa i drugih stručnih skupova o edukaciji, rehabilitaciji i komplementarnoj terapiji i programa psihomotorne terapije i aktivnosti sa životinjama; razvoj, praćenje i provođenje projekata kojih je cilj poboljšanje kvalitete života pojedinca, obitelji i zajednice.

Osnivačka skupština Udruge održana je 14. rujna 2012. na kojoj su Svetlana, Aleš i Goranka usvojili Statut Udruge za pet therapy Indeficienter . Pri Registru udruga Republike Hrvatske upisani smo dana 10. prosinca 2012. Registarski broj udruge je 18002563. Istoga dana dobili smo informaciju Ureda državne uprave u Istarskoj Županiji da smo prva Udruga u Republici Hrvatskoj registrirana za djelatnost pet therapy-ja. Od 2014. godine UPTIV je član Intermountain Therapy Animals (ITA) pod čijim okriljem provodi program R.E.A.D.® – Čitaj (o) psu©.  2017. godine UPTIV biva primljen u članstvo  internacionalne organizacije International Association of Human-Animal Interaction Organizations (IAHAIO)   koja za cilj ima potaknuti bolju suradnju i umrežavanje između istraživača i praktičara na polju ljudsko-životinjskih interakcija (Human Animal Interaction HAI) i intervencija potpomognutih životinjama (Animal Asissted Interventions AAI) te objedinjuje interdisciplinarno područje ljudsko-životinjskih studija (Human Animal Studies HAS) / Antropozoologije (Zooantropologije).

…više

 

 

O nama

01. Haku&Tara Aleš

02. Argo&Candy Goranka

03. Lili&Sun Dina

04. Kyuss&Hera Lana

05. Mara&Željko

06. Candy

 1. 01. Haku&Tara Aleš

  Naš Haku (Okabo Go Samurai Yashiki) je japanska Akita (Akita inu) i nije pas za izložbe. Ne radi toga što ne bi bio uspješan, naprotiv. No...upoznavši Hakua, njegovu osobnost, karakteristike, mogućnosti, uvidjevši njegove želje, znali smo da nemamo kućnog ljubimca. Tu našu tezu potvrdilo je i testiranje za uključivanje u program edukacije za pet therapy operatere u Italiji na kojemu je Haku bio ocijenjen kao natprosječno inteligentna osoba...(read more)

   

 2. 02. Argo&Candy Goranka

  Da se ništa ne događa slučajno i da se ljubav "dogodi", dokaz je upravo naš Argo. Pronađen u dobi od nepuna dva mjeseca na poprilično prometnoj cesti, a slučajno tog dana nije bilo prometa, u trenutku kada se, slučajno, isprepriječio Alešu na putu. Nakon što ga je Aleš, namjerno, stavio u auto i donio Goranki doma, tada se desila ljubav. Vrlo jednostavno. Ljubav na prvi pogled.Mogućnost da Arga damo na udomljenje nismo ni uzimali u obzir...(read more)

   
 3. 03. Lili&Sun Dina

  Bok, zovem se Sun (San). Kada sam bila jako mala, teta Dina me udomila nakon što su me ljudi iz azila spasili iz šume gdje su mene i bracu neki drugi ljudi ostavili. Teta Dina me vozila kući, a ja sam je mala i sklupčana gledala sa prednjeg sjedišta auta. Nisam skidala pogled s nje, nisam bila sigurna kamo me vodi, a onda mi je rekla – ma ti si moje Sunce! Nisam se bojala, znate ja sam jako hrabra. Iako sam bila mala k'o mrvica u azilu sam bila sa puno velikih pasa, prava hrabrica. Kad smo došle doma tamo su me dočekale dvije stare bakice...(read more)

 4. 04. Kyuss&Hera Lana

  Moj život baš nije započeo kao bajka. Rodila sam se u šumi na Učki, na lovnom području, kao najmanje štene iz legla od 10 komada. Na moju sreću, i sreću moje mame, braće i sestara, kada sam imala samo 4 tjedna saznala je za nas lokalna Udruga koja je došla i uslikala nas. Moja L je tada vidjela moju sliku na internetu. Sliku male žute curice koja je u dlan stala. I mada je znala da nema najbolje uvjete za mene i da nikada nije imala psa, nešto u njoj je progovorilo 'Njoj je mjesto s tobom i macama'...(read more)

 5. 05. Mara&Željko

  Kada je 2014. godine pisao diplomski rad na temu “Biblioterapija i čitanje sa psom“ otkrio je R.E.A.D. program te mu se javila želja da se u njega uključi. Pošto je filozof, sociolog i knjižničar mislio je da bi lakše mogao uključiti psa u odgojno-obrazovne institucije. U to vrijeme nije imao psa, a nije htio ni kupiti psa koji je dobar, pametan, miran i koji će biti „pravi terapijski pas“...(read more)

 6. 06. Candy

  Candy, je krajem 2013. godine udomljena kolegica tada stara 5 godina, pasmine Američki Staffordski Terijer. Candy je predivna duša, toliko umiljata da svakoga koji joj se približi primora da se sagne kako bi mogla davati puse, a sklupčati se i gurati pored djece voli više od ičega te je kroz procese resocijalizacije, evaluacije i edukacije ispunila sve uvjete da postane terapijski pas. Od 2015 Candy je R.E.A.D. terapijski tim #4430 sa Gorankom i Argom.

Kontakti

       Vinkuran, Vikovice 3, 52 203 Medulin

+365(0)99/59 11 588

  info@uptiv.hr

predsjednik Udruge ales.furlan@uptiv.hr

 dopredsjednica Udruge goranka.furlan@uptiv.hr

     OIB: 79797297086

     IBAN: HR7323600001102371755


copyrighted by Indeficienter pet therapy 2012-2018