Aktivnosti

01. Webinar – Intervencije potpomognute životinjama u psihosocijalnim i emocionalno kriznim situacijama

02. R.E.A.D.® – “Čitaj (o) psu”© Osnovna škola – Scuola elementare Rivarela, Novigrad – Cittanova

03. Prezentacija programa >I PSI IDU U VRTIĆ< Dječji vrtić Pula

04. R.E.A.D.® – Čitaj (o) psu© u OŠ Pećine, Rijeka

05. R.E.A.D.® – Čitaj (o) psu© u OŠ Vladimira Nazora, Potpićan

06. R.E.A.D. – Čitaj (o) psu u OŠ Malinska – Dubašnica, Malinska (otok Krk)

 1. 01. Webinar – Intervencije potpomognute životinjama u psihosocijalnim i emocionalno kriznim situacijama

  Dana 27.2.2021. godine, od 10 do 14 sati, u sklopu uvodne edukacije za voditelje terapijskih pasa za 2021./2022. godinu, […]

  Read more →

 2. 02. R.E.A.D.® – “Čitaj (o) psu”© Osnovna škola – Scuola elementare Rivarela, Novigrad – Cittanova

  [R.E.A.D.® volonterski program “Čitaj (o) psu”© humani odgoj i obrazovanje AAA/AAE] Prezentacija programa za roditelje i stručne suradnike Osnovna […]

  Read more →

 3. 03. Prezentacija programa >I PSI IDU U VRTIĆ< Dječji vrtić Pula

  Još 2016. započela je suradnja Dječjih vrtića Pula i UPTIV-a sa jednokratnim edukativnim radionicama >I PSI IDU U VRTIĆ< […]

  Read more →

 4. 04. R.E.A.D.® – Čitaj (o) psu© u OŠ Pećine, Rijeka

  Od ove školske godone 2017./2018. djeca čitaju našim četvoronožnim kolegama u osnovnoj školi Pećine koja je ujedno prva odgojno-obrazovna ustanova […]

  Read more →

 5. 05. R.E.A.D.® – Čitaj (o) psu© u OŠ Vladimira Nazora, Potpićan

  Screen Shot 2017-12-04 at 18.01.30

  Osnovna škola Vladimira Nazora iz Potpićna je šesta osnovno školska ustanova na području Istarske županije u kojoj se provodi […]

  Read more →

 6. 06. R.E.A.D. – Čitaj (o) psu u OŠ Malinska – Dubašnica, Malinska (otok Krk)

  Od ove školske godine 2017./2018. na otoku Krku, točnije u osnovnoj školi Malinska – Dubašnica u Malinskoj, naše četveronožna […]

  Read more →

View all works…

R. E. A. D. ® – Čitaj (o) psu

R.E.A.D.® je kratica za Reading Education Assistance Dogs  – program registriran pri Intermountain Therapy Animals, Salt Lake City, Utah u Sjedinjenim Američkim Državama 1999. godine. Terapijski pas/voditelj terapijskog psa te stručni tim uključeni u aktivnosti provođenja programa R.E.A.D.® su  volonteri, program je isključivo osmišljen kao volonterski te se kao takav i provodi. Od 2016. program R.E.A.D.® – Čitaj (o) psu ima suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja te pozitivno stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje.

Udruga za Pet therapy Indeficienter Vinkuran* (*UPTIV) je od 2014. godine filijala R.E.A.D.® programa za Hrvatsku te provodi program “Čitaj (o) psu”©. Program kontinuirano provode 4 registrirana terapijska tima u Dječjoj knjižnici Pula (gdje smo osnovali Klub hvatača slova za djecu sa poteškoćama u čitanju). U školskoj godini 2014./2015. započinjemo sa provođenjem programa Čitaj (o) psu © u knjižnici Osnovne škole Monte Zaro – Pula, knjižnici Osnovne škole Fažana – Fažana, knjižnici Osnovne škole Vidikovac – Pula, knjižnici Osnovne škole Vodnjan – Scuola elementare Dignano te Gradskoj knjižnici Juraj Šižgorić u Šibeniku. Osim toga, u veljači 2015. program počinjemo provoditi u Osnovnoj školi Vladimira Nazora u Pazinu , Gradskoj knjižnici Pazin i  Gradskoj knjižnici Poreč . Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka, u školskoj godini 2015./16., uz suradnju UPTIV-a te potporu Zaklade „Hrvatska za djecu“ provodi projekt „Čitaj (o) psu“ © . U sklopu istoga educirana su četiri školska tima koji su postali prvi R.E.A.D.® tim u Primorsko-goranskoj županiji. R.E.A.D.® tim na području grada Zagreba od  školske godine 2015./2016.  provodi  R.E.A.D.® – Čitaj (o) psu© program pri OŠ A. Kovačića – Marija Gorica, kao i u Knjižnicama grada Zagreba knjižnici Marina Držića, knjižnici Medveščak i knjižnici Sloboština. Školske godine 2017/2018 program započinje u OŠ Pećine Rijeka, te Osnovna škola Svetvinčenat u školskoj godinu 2018/2019 u OŠ Fran Frankovič Rijeka i  Osnovna škola – Scuola elementare Rivarela Novigrad .

Kroz program Čitaj (o) psu © aktivno sudjeluje  ili je sudjelovalo 640  djece školske i predškolske dobi. 11 timova pod supervizijom stručnih suradnika ustanova  (knjižničara, rehabilitatora, defektologa, logopeda, psihologa, pedagoga) u kojima se  Čitaj (o) psu © provodi ostvarili su od 2014. do 2018. godinie 850 volonterskih sati.

R.E.A.D.® provode terapijski parovi (educirani i certificirani terapijski psi sa njihovim voditeljima ), koji su za provedbu programa dodatno osposobljeni uz minimum 20 superviziskih sati za što se izdaje potvrda o volonterskim kompetencijama sukladno zakonu o volonterstvu Republike Hrvatske. Terapijski psi nadahnjuju, opuštaju, motiviraju, pouzdani su, pozivaju na milovanje i dodirivanje. U njihovom društvu je čitanje uzbudljivo i jedinstveno. Što je čitanje zabavnije i opuštajuće, to je veći interes djeteta za ovu aktivnost. Terapijski parovi potiču i usmjeravaju dijete dok čita, sudjeluju u čitanju i pomažu pri razumijevanju pročitanog teksta.

…više o Čitaj (o) psu© – R.E.A.D.®

emPAStija©

Nasilje kao društvena pojava odavno postoji. Istraživanje i pojačano zanimanje za pojavu nasilja među djecom te publiciranje radova na tu temu započelo je 70-ih godina u skandinavskim zemljama. U Hrvatskoj su značajniji pokazatelji i reference, koji pokazuju kako se radi o ozbiljnom problemu,

Razvijanjem empatije među vršnjacima i prema slabijima od sebe (životinjama) te povećanjem samopoštovanja kod djece žrtava nasilja, razvijamo ih u kompletne i odgovorne ličnosti. Naporima u osnaživanju odnosa djece s okolinom (učitelji, vršnjaci, obitelj…) stvara se osjećaj sigurnosti i povjerenja, što je ključno za kvalitetan i siguran razvoj djeteta. Svako dijete treba znati da uživa zaštitu, pogotovo kada nedostaje klasične roditeljske funkcije kao npr. kod djece štićenika doma.

U proteklih 35 godina istraživači i stručnjaci iz područja zdravstva i socijalne skrbi te dobrobit životinja uspostavili su značajne korelacije između zlostavljanja životinja, zlostavljanja i zanemarivanja djece, obiteljskog nasilja, zlostavljanja starijih i drugih oblika nasilja. Na zlostavljanje životinje ne možemo više gledati izolirani incident i/ili zanemariti često je indikator ili prediviđa zločin i alarm da je i ostalim članovima kućanstva sigurnost ugrožena.

Program emPAStija prestavljen je u Sarajevu 2018. na 1, INTERNACIONALNOM KONGRESU DJEČJE I ADOLESCENTNE PSIHOTERAPIJE. “Mjesto psihoterapije u očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i adolescenata” gdje je prezentirana po prvi put povezanost zlostavljanja životinja i zlostavljanja djece kako indikator međuvršnjačkog nasilja, obiteljskog nasilja i nasilja nad starijima i nemočnima.   2018. programom emPAStija pridružilismo se globalnoj “The Link” kolaliciji koja okuplja zagovornike, stručnjake istraživače koji predstavljaju različitost u metodama i pristupu u zaštite i dobrobiti životinja, obiteljskog nasilja, zlostavljanja djece i zlostavljanja starijih osoba (‘Making The Link’ Study –  emPASija – program  prepoznavanja psiholoških učinaka djece redovito izloženih zlostavljanju životinja u zajednici i procjene učinkovitosti intervencija učenjem empatije potpomognuta neljudskom životinjom/psom).

Više o programu emPAStija

Udruga

Udruga za pet therapy Indeficienter  (UPTIV) osnovana je sa ciljem, misijom i vizijom poticanja i razvijanja svih aktivnosti vezanih za organizaciju i profesionalno izvođenje programa terapije i aktivnosti sa životinjama te rehabilitacije i edukacije za djecu, mlade i odrasle sa teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom; unapređenja kvalitete života, te stvaranja uvjeta za osnaživanje, rast i razvoj, prvenstveno socijalno osjetljivih društvenih skupina, ali i šire zajednice; provođenja programa edukacije, osnaživanja, integracije i reintegracije, osposobljavanja za samostalan život i rad socijalno osjetljivih društvenih skupina, posebice osoba koje su doživjele bilo koji oblik fizičke i/ili psihološke traume, osoba s invaliditetom, osoba oboljelih od teških i rijetkih bolesti, žrtava obiteljskog, seksualnog, uličnog i drugih vrsta nasilja, ovisnika, djece i mladih te osoba starije životne dobi; organiziranja i provođenja edukacijskih seminara i radionica, tribina, diskusija, kongresa i drugih stručnih skupova o edukaciji, rehabilitaciji i komplementarnoj terapiji i programa psihomotorne terapije i aktivnosti sa životinjama; razvoj, praćenje i provođenje projekata kojih je cilj poboljšanje kvalitete života pojedinca, obitelji i zajednice.

Osnivačka skupština Udruge održana je 14. rujna 2012. na kojoj su Svetlana, Aleš i Goranka usvojili Statut Udruge za pet therapy Indeficienter . Pri Registru udruga Republike Hrvatske upisani smo dana 10. prosinca 2012. Registarski broj udruge je 18002563. Istoga dana dobili smo informaciju Ureda državne uprave u Istarskoj Županiji da smo prva Udruga u Republici Hrvatskoj registrirana za djelatnost intervencija potpomognutih životinjama (AAI Animal Assisted Intervention). Od 2014. godine UPTIV je član Intermountain Therapy Animals (ITA) pod čijim okriljem provodi program R.E.A.D.® – Čitaj (o) psu©.  2017. godine UPTIV biva primljen u članstvo  internacionalne organizacije International Association of Human-Animal Interaction Organizations (IAHAIO)   koja za cilj ima potaknuti bolju suradnju i umrežavanje između istraživača i praktičara na polju ljudsko-životinjskih interakcija (Human Animal Interaction HAI) i intervencija potpomognutih životinjama (Animal Asissted Interventions AAI) te objedinjuje interdisciplinarno područje ljudsko-životinjskih studija (Human Animal Studies HAS) / Antropozoologije (Zooantropologije).

…više

 

 

O nama

01. Haku&Tara Aleš

02. Argo&Candy Goranka

03. Lili&Sun Dina

04. Mara&Željko

05. Kira&Sergej

06. Nera&Iva

 1. 01. Haku&Tara Aleš

  Naš Haku (Okabo Go Samurai Yashiki) je japanska Akita (Akita inu) i nije pas za izložbe. Ne radi toga što ne bi bio uspješan, naprotiv. No...upoznavši Hakua, njegovu osobnost, karakteristike, mogućnosti, uvidjevši njegove želje, znali smo da nemamo kućnog ljubimca. Tu našu tezu potvrdilo je i testiranje za uključivanje u program edukacije za pet therapy operatere u Italiji na kojemu je Haku bio ocijenjen kao natprosječno inteligentna osoba...(read more)

   

 2. 02. Argo&Candy Goranka

  Da se ništa ne događa slučajno i da se ljubav "dogodi", dokaz je upravo naš Argo. Pronađen u dobi od nepuna dva mjeseca na poprilično prometnoj cesti, a slučajno tog dana nije bilo prometa, u trenutku kada se, slučajno, isprepriječio Alešu na putu. Nakon što ga je Aleš, namjerno, stavio u auto i donio Goranki doma, tada se desila ljubav. Vrlo jednostavno. Ljubav na prvi pogled.Mogućnost da Arga damo na udomljenje nismo ni uzimali u obzir...(read more)

   
 3. 03. Lili&Sun Dina

  Bok, zovem se Sun (San). Kada sam bila jako mala, teta Dina me udomila nakon što su me ljudi iz azila spasili iz šume gdje su mene i bracu neki drugi ljudi ostavili. Teta Dina me vozila kući, a ja sam je mala i sklupčana gledala sa prednjeg sjedišta auta. Nisam skidala pogled s nje, nisam bila sigurna kamo me vodi, a onda mi je rekla – ma ti si moje Sunce! Nisam se bojala, znate ja sam jako hrabra. Iako sam bila mala k'o mrvica u azilu sam bila sa puno velikih pasa, prava hrabrica. Kad smo došle doma tamo su me dočekale dvije stare bakice...(read more)

 4. 04. Mara&Željko

  Kada je 2014. godine pisao diplomski rad na temu “Biblioterapija i čitanje sa psom“ otkrio je R.E.A.D. program te mu se javila želja da se u njega uključi. Pošto je filozof, sociolog i knjižničar mislio je da bi lakše mogao uključiti psa u odgojno-obrazovne institucije. U to vrijeme nije imao psa, a nije htio ni kupiti psa koji je dobar, pametan, miran i koji će biti „pravi terapijski pas“...(read more)

 5. 05. Kira&Sergej

  "Kira je mješanka hrvatskog ovčara, koju sam udomio 2014. godine nakon što je ostavljena u Gunji u poplavama. Tada je imala, po procjeni veterinara 8-10 mjeseci. Nakon početnog privikavanja na novu okolinu, Kira i ja krećemo u školicu u UrbanPet. Tamo odrađujemo nekoliko stupnjeva školice gdje Kira pokazuje sve svoje vrline. Otvorenost, smirenost, ozbiljnost, ljubav."..(read more)

 6. 06. Nera&Iva

  Dugo sam bila u potrazi za psom koji će me osvojiti na prvu. Mjesecima sam listala fotografije u azilima u iščekivanju „tih očiju“. Jednog dana 2013.g. osvanula je i ta fotografija. Pas u tipu Border Collyja kako bi uspjela pohvatati sve moje aktivnosti i da može pratiti tempo konjića na terenu. (read more)

Edukacije

 

Rijeka R.E.A.D. - Čitaj (o) psu - Edukacija 1

Intervencije potpomognute životinjama pretpostavljaju multidisciplinarni/interdisciplinarni/transdisciplinarne pristup radu koji treba biti proveden i evaluiran od strane tima stručnih osoba. Tim je sastavljen od osoblja ustanove i voditelja terapijskih pasa. Mišljenja smo da su prilike za edukaciju u kojima stručnjaci iz različitih područja mogu dobiti iskustvo interakcije i simulacije intervencija dobar način k osiguravanju efikasnosti provedbe samih intervencija.

Ono što podržavamo, potkrijepljujemo i težimo da bude vidljivo su jasni standardi osposobljenosti kako bi se životinja mogla uključiti u ono što na ovom polju djelovanja nazivamo intervencije potpomognute životinjiom. Evaluacija (procjena) socijalne privlačnosti (etogram) životinje kako bi osigurali njenu suglasnost kroz njeno ponašanje u različitim okruženjima. Njena osoba (udomitelj/skrbnik/odgovorni vlasnik) vodič će biti osposobljen za rad/suradnju sa životinjom, kako bi se u svakoj situaciji osjećala sigurno kao zagovarač njene dobrobiti i blagostanja, a to znači osigurati fizičku, fiziološku, mentalnu i emocionalnu stabilnost i sigurnost.  Rrazvoj standarada u praksi nužan je, upravo stoga   jer jedino na takav način možemo dobiti mjerljive rezutate intervencije, te provoditi njihovu evaluaciju. Na ovaj način potičemo na uključivanje i suradnju akademsku zajednicu, studente usmjeravamo u razvoj već postojećih programa naše udruge. Također kroz ovu praksu želja nam je poticati i razvoju novih projekata i programa koji stimuliraju društveno korisno učenje kroz istraživačke radove, studije i evaluaciju istih koji za cilj imaju osim osobnog i profesionalnog razvoja. Poticnje znanstvene korelacije humanističkih, prirodnjačkih, zdrastvenih ili društvenih akademskih zasjednca povezivanjem stučnjaka i praktičara u svim oblastima ljudskog djelovanja.

UPTIVedu programi edukacija/radionica:

1. Uvodna edukaciji/prezentacija/radionica/konzultacuje

2. Osnovna edukacija za voditelja terapijskog psa 

3. Stručna edukacija za voditelja terapijskog psa

4. Profesionalana edukacija za voditelja terapijskog psa

5. Trener/instruktor  pasa

6. Trener/instruktor terapijskih timova

 

 

 

 

 

 

Kontakti

       Vinkuran, Vikovice 3, 52 203 Medulin

+365(0)92 37 87 466

  info@uptiv.hr

     OIB: 79797297086

     IBAN: HR7323600001102371755


copyrighted by Indeficienter pet therapy 2012-2020 Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.